Kaluak Paku Kacang Balimbiang


Motif Kaluak Paku Kacang Balimbiang

Tumbuhan paku atau pakis sudah menjadi makanan sehari-hari bagi orang Minangkabau, kaluak paku atau relung pakis adalah bagian dari tanaman pakis yang masih muda yang bagian ujungnya melingkar padat.

Motif kaluak paku dilandasi kata-kata adat berikut:
Kaluak paku kacang balimbiang------> Relung pakis kacang belimbing
tampuruang lenggang-lenggangkan ---> tempurung lenggang-lenggangkan
baok manurun ka Saruaso ------> bawa menurun ke Saruaso
tanam sirieh jo ureknyo ------> tanam sirih serta uratnya
Anak dipangku kamanakan dibimbiang-->Anak dipangku kemanakan dibimbing
urang kampuang dipatenggangkan ----> orang kampung dipertenggangkan
tenggang nagari jan binaso ------> tenggang negeri jangan binasa
tenggang saratojo adatnyo------> tenggang serta adatnya

Kata-kata adat diatas berarti kaluak paku melambangkan tanggung jawab seorang laki-laki Minang yang memiliki 2 fungsi, sebagai ayah dari anak-anaknya dan sebagai mamak dari kemanakannya. Ia harus membimbing dan mendidik anak dan kemenakannya sehingga menjadi orang yang berguna dan bertanggung jawab terhadap keluarga kaum dan nagari.

No comments:

Post a Comment